Nejčastější chyby při používání veslovacího trenažéru

Sandra pro Alfit blog 25.06.2021

Veslovací trenažér je oblíbený domácí stroj, který vám může velmi dobře pomoci dosáhnout vašich cílů. K tomu je ale potřeba umět ho správně používat, jelikož i běžné a často opakující se chyby mohou vést ke špatné technice cvičení, která je k dosáhnutí dobrého výkonu zcela klíčová. 

Příliš velká zátěž

Intenzitu cvičení si každý na veslovacím trenažéru může zvolit sám a jedna z nejčastějších chyb souvisí právě s tím, jelikož si spoustu aktivních jedinců nastavuje hned na začátek příliš vysokou zátěž, což může vést ke špatné technice cvičení. Intenzita cvičení na veslovacím trenažéru záleží především na záběru. Chcete-li zvýšit zátěž, je potřeba záběr provést více dynamicky tak, aby se chodidla dostala rychle ze špiček na celou plochu. Během záběru nezapomeňte zapojit přední část stehen tlakem na kolena směrem k zemi, jelikož má tato fáze na intenzitu cvičení největší vliv. Stejně tak je důležité, přenést dostatek síly nejlépe beze ztrát na madlo přes zpevněný trup. Pokud ani toto nepomůže změnit celkový pocit cvičení a stále sami ucítíte, že je potřeba zátěž ještě více zvýšit, tak teprve poté přidejte stupeň zátěže přímo na veslovacím trenažéru.

Nepřirozené provedení

Během tempa je důležité zapojit pouze svaly, které se toho mají účastnit. Zapojení dalších jiných svalů rukou, zad či krku akorát zbytečně vyčerpávají energii, a to všechno vede ke špatné technice cvičení. Proto byste měli dbát na to, aby provedení tempa včetně úchopu madla nebylo v žádném případě křečovité, ale naopak, aby bylo prováděné přirozeně a uvolněně. Pokuste se madlo nesvírat, ale pouze jej lehce uchopit, uvolnit paže a narovnat je v loktech. 

Špatné pořadí při návratu do původní pozice

Mezi nejčastější chyby také patří špatný návrat, který je zahájený pohybem sedátka vpřed s přitaženým madlem a zakloněným trupem. Je potřeba, aby technika, kdy se vracíte do původní pozice byla správně provedená. V první řadě se vrací paže s madlem, následně se začíná překlápět trup a až poté se začínají pomalu ohýbat kolena a vracíte se do původní startovací pozice. Pokud byste to dělali naopak, mohlo by vám madlo narážet do kolen anebo byste byli nuceni madlo přes kolena vysoko zvedat. V takovém případě se trup dostává do původní pozice až později a vaše tělo nebude při zahájení tempa v kontrolované pozici.

Podjetí sedátka

Nadměrné zapojení spodní části zad nese za následek podjetí sedátka, což patří taktéž mezi často opakované chyby. Pokaždé, než se uchýlíte do zahájení záběru nezapomeňte na zpevnění trupu, čímž zamezíte tomu, že by se pohyb sedátka rázem projevil i v pohybu madla a ramen. Jestliže nebudete mít dostatečně zpevněný trup během zahájení pohybu, odpor madla zbrzdí pohyb trupu a sedátko ho následně při pohybu vzad předbíhá. Zábránit možnému podjetí sedátka můžete tak, že nejrpve zatlačíte směrem dolu paty a až se opřete celým svým chodidlem o podložku, tak teprve využijte svou sílu nohou a razantně se odkopněte. 

Příliš velký předklon na začátku záběru

To může částečně způsobit i podjetí sedátka, nebo snaha o co největší záběr, což má za následek enormní ohyb páteře. Největší problém nastává zejména ve spodní části páteře, jelikož přílišný předklon ji velmi oslabuje a v takové pozici na ni působí velké zatížení. Správně by měla být hlava v prodloužení trupu, paže natažené směrem dopředu a před začátkem pohybu zpevněný trup.

Zvedání kolen při návratu do původní pozice

Tato chyba se velmi často objevuje jak u začátečníků, tak i u pokročilých veslařů a vzniká kvůli špatnému načasování návratu do původní pozice. Cvičenec se totiž nestihne vrátit včas všemi částmi těla do začínající polohy, což má za následek špatné provedení záběru. Správný návrat zahajují nejprve paže, přidávají se ramena, trup a v okamžiku, kdy máte narovnané ruce, tak se začínají zvedat kolena.

Přitahování těla k madlu

Při poslední fázi záběru se velmi často vyskytuje chyba, kdy veslař přitahuje své tělo k madlu. Mělo by to být přesně naopak, tudíž byste měli přitahovat mado k tělu. Těsně před natažením nohou je trup kolmo k zemi a ruce s madlem nad koleny. V tomto okamžiku se přestává předklánět trup a zabírají paže.

Co by Vás ještě mohlo zajímat?