Chci začít běhat - Chci začít posilovat - Chci začít a být fit  Probíhá BLACK FRIDAY - v objednávce použijte slevový kód: blackfriday

Reklamace

V případě vzniku vady, která nebyla způsobena nevhodným používáním nebo opotřebením výrobku, má zákazník právo na reklamaci. Případnou reklamaci s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů od jejího přijetí. Záruční doba je stanovena legislativou ČR. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů, způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Kupující je povinen si zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, kupující je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit naší firmě.

O vzniku reklamace nás informujte e-mailem, telefonicky nebo písemně.

Allprofitness s.r.o.
Chvalova 1577/12
130 00 Praha 3, Žižkov
telefon: +420 383 800 144
email: info@alfit.cz 

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.


Záruka na zboží

Prodávající poskytuje na zboží:

  • Zákonem stanovenou záruku 24 měsíců
  • Záruku 36 měsíců u takto označených výrobků
  • Prodlouženou záruku u takto označených výrobků
  • Záruka se nevztahuje na špatnou manipulaci se zbožím, chybným zacházením, odchylujícím se od návodu či běžným opotřebením přístroje.
  • Nabídka produktů a ceny jsou platné po celou dobu zveřejnění na internetových stránkách našeho obchodu.